Browse By

Legalizacija javnog korištenja glazbenih djela u digitalnom obliku u radu DJa


Od kolovoza 2010. godine uvedena je mogućnost legalnog korištenja glazbenih djela u digitalnom obliku u radu DJ-a. Do tada se glazba u digitalnom obliku nije mogla legalno koristiti u sklopu izvedbi DJ-a, iako se u praksi odavno raširilo takvo korištenje glazbe koje predstavlja kazneno djelo za koje MUP goni po službenoj dužnosti odnosno bez prijave oštećenika, te smo bili svjedocima problema s kojima su se suočavali mnogi DJ-i (oduzimanje opreme, prekršajne i kaznene prijave i sl).
U cilju rješavanja takvih problema DJ-a, HDS ZAMP, ZAPRAF i HUZIP kao nositelji prava izradili su model reguliranja prava korištenja glazbe na ovaj način, te je od 01. kolovoza 2010. godine moguće sa HDS ZAMP-om, a u ime svih nositelja prava sklopiti Ugovor o privremenom reproduciranju (umnožavanju) autorskih glazbenih djela (dalje: Ugovor) kojim se legalizira takvo korištenje.

Svaki DJ koji nema valjanu iskaznicu, odnosno ne regulira prava posluje nezakonito za što je propisana prekršajna odgovornost prema čl. 189. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, ali i kaznena odgovornost prema čl. 230. i 2. Kaznenog zakona.

Sklapanjem Ugovora DJ je ovlašten koristiti medije (CD, DVD i dr.) i/ili uređaje za pohranu podataka u njegovom vlasništvu, a koji sadrže tvrdi disk (Hard disc) ili neki drugi oblik memorije sa svrhom privremenog reproduciranja (umnožavanja) u MP3 ili nekom drugom formatu u onom vremenskom razdoblju za koje podmiri naknadu prema Ugovoru. DJ koji sklopi Ugovor i podmiri određenu naknadu dobit će iskaznicu kojom će na licu mjesta moći dokazati da posluje u skladu sa zakonom. Iskaznica će sadržavati vremenski period za koje je DJ platio naknadu, hologram koji će to dokazivati, te broj osobne iskaznice DJ-a radi identifikacije.
Važno je napomenuti da se ugovorom ne regulira pravo javnog priopćavanja odnosno izvođenja, već samo pravo privremenog reproduciranja (umnožavanja) glazbe u digitalnom formatu a u svrhu korištenja u javnosti prilikom izvedbi DJ-a. Pravo mehaničke reprodukcije odnosi se na fiksiranje djela na neki medij ili uređaj.
Svaki DJ koji nema valjanu iskaznicu, odnosno ne regulira prava posluje nezakonito za što je propisana prekršajna odgovornost prema čl. 189. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, ali i kaznena odgovornost prema čl. 230. i 2. Kaznenog zakona. Napominjemo da je propisana i odgovornost za osobe koje omoguće drugome da počini navedenu povredu zakona, pa vlasnicima objekata preporučamo da prije angažiranja DJ-a provjere legalnost njegova poslovanja odnosno posjedovanja Odobrenja vrlo jednostavnom kontrolom – uvidom u Odobrenje – iskaznicu.
Za sve dodatne informacije obratite se na sljedeće kontakte:
Tomislav Sokač Tel: 01/6387-078 Odjel mehaničkih prava
Darko Staničić Tel: 01/6387-018 Odjel mehaničkih prava
Izvor: http://www.zamp.hr/