Browse By

Hartera7 Festival: Budi najjači tip, nacrtaj Harteri strip!


Hartera Festival otvara natječaj “Vivi Rinocerus” u kojem je zadatak kreirati 4 lika opisana u prilogu 1, kratkom opisu/pričici čiji je autor Damir Martinović-Mrle.
Tehnika rada nije zadana, bitno je da se stvori maštoviti svijet iz Mrletove priče i da se iz natječajnog rada mogu izdvojiti glavni likovi. Rad može biti u formi stripa/storyboarda/serije ilustracija na način da autor kreira najmanje dvije situacije koje su čitljive iz tekstualnog predloška.
Također, radovi se osim na situacije iz tekstualnog predloška, mogu fokusirati na vizualizaciju lika unutar nastambi u samoj Harteri (prilog 2), u kojoj likovi iz priče žive. Opisane nastambe biti će fizički realizirane uoči samog festivala Hartera7.
Na taj su način naši zamišljeni likovi prvi stanovnici buduće Hartere.
Radovi se šalju u PDF formatu na mail adresu info@hartera.com sa subjectom “za natječaj Vivi Rinocerus“, dodatne informacije potražite na istoj mail adresi.
Likovi iz odabranog najboljeg rada poslužiti će kao podloga za ovogodišnju promotivnu kampanju Hartera7 Festivala.
Natječaj je otvoren od 15.4. do 15.5., a najbolji rad biti će nagrađen novčanom nagradom od 5000 kuna.

Hartera7 Festival

15. i 16. srpnja 2011.
Prati Harteru na:
http://www.facebook.com/hartera
http://twitter.com/HarteraFestival

Dokumenti:

Prilog 1 i 2 (Vivi Rinocerus – Hartera natječaj)