Browse By

Raspisan natječaj za službenu pjesmu T-Mobile INmusic festivala

T-Mobile INmusic festival ponovno pokreće natječaj za izbor službene pjesme festivala. Službena pjesma T-Mobile INmusic festivala bit će izabrana glasovanjem publike, a svoje pjesme na natječaj mogu prijaviti svi zainteresirani autori koji ispune uvjete za sudjelovanje.
Autori pjesama mogu svoje pjesme prijaviti na natječaj od 30. studenog do 30. siječnja 2010. Nakon zaključenja prijava, festivalska komisija izabrat će tri najbolja prijedloga prispjela na natječaj i objaviti ih na službenoj web stranici T-Mobile INmusic festivala. Za najbolju pjesmu festivala publika će na službenoj web stranici festivala moći glasovati u razdoblju od 1. veljače do 15. veljače 2010. godine. Pobjednička pjesma će najkasnije do 17.veljače 2010. godine biti proglašena objavom na službenoj web stranici festivala, uz navođenje imena autora, te će autor biti nagrađen sa 7.000,00 kuna i dvije festivalske ulaznice, a pobjednička pjesma će biti pozicionirana kao službena pjesma T-Mobile INmusic festivala. Ostala dva finalna kandidata također će primiti utješne nagrade.

Uvjeti za sudjelovanje:
* Autori pjesama mogu svoje pjesme prijaviti na natječaj u razdoblju od 30. studenog 2009. do 30. siječnja 2010. godine putem elektroničke pošte na e-mail adresu: natjecaj@inmusicfestival.com ili poštom na adresu: T-Mobile INmusic Festival, Poljička 8, 10000 Zagreb (s naznakom: Natječaj za službenu pjesmu T-Mobile INmusic festivala)
* Prijava treba sadržavati demo snimku autorske instrumentalne pjesme (bez riječi), koja se može preslušati on-line ili biti poslana u MP3 formatu ili snimljenu na CD-u;
* Trajanje pjesme koja se prijavljuje treba biti između 30 i 120 sekundi;
* Prijava treba sadržavati ime, prezime, broj telefona i e-mail autora pjesme.
* Autorska ili bilo koja druga prava na pjesmi koja se prijavljuje na natječaj ne smiju biti ograničena na bilo koji način
* Autor/koautori pobjedničke pjesme je/su suglasni da organizator natječaja u pogledu pobjedničke pjesme stječe isključivo i vremenski neograničeno pravo reproduciranja, prerade, distribucije i priopćavanja javnosti pjesme. Autor/koautori daje/u suglasnost za isključivo i vremenski neograničeno korištenje autorske pjesme u svrhu promocije T-Mobile INmusic Festivala, uključujući i njegovih sponzora (npr. na web-u, na wap-u, t-zonesu, u sklopu televizijske ili radijske promocije, u radijskim i televizijskim emisijama pod pokroviteljstvom T-Mobile-a i sl.), kao i u svrhu distribucije pjesme kao pozivne melodije za mobitele i/ili u MP3 formatu, ne isključujući i ostale mogućnosti korištenja u svrhu promocije.
* Organizator zadržava pravo poništiti natječaj ukoliko nijedna pjesma ne zadovolji potrebne kriterije