Browse By

Daily Archives: 25 listopada, 2023

Kalkulator pla?e za 2024.

Kalkulator plaće za 2024. godinu

Jednostavan online kalkulator plaće sa kojim možete izračunati plaću za 2024. godinu sukladno izmjenama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o lokalnim porezima i Zakona o doprinosima.